แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 vocabulary in this directory beginning with the letter T.
T
troll
การโพสต์ข้อความหรือวิจารณ์ในลักษณะที่ดุเดือดหรื อไม่เหมาะสม โดยมีจุดประสงค์เพื่อยั่วยุหรือทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจ

"To post inflammatory or inappropriate messages or comments ... for the purpose of upsetting other users and provoking a response"
truthiness
คุณภาพของการเลือกใช้แนวคิดหรือข้อเท็จจริงที่เราอยากให้ เป็นจริง มากกว่าแนวคิดหรือข้อเท็จจริงที่เรารู้ว่าเป็นความจริง

"The quality of preferring concepts or facts one wishes to be true, rather than concepts or facts known to be true." Coined by satirist Stephen Colbert, truthiness beat out google (the verb) for Merriam-Webster's 2006 Word of the Year.