แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 vocabulary in this directory beginning with the letter H.
hearsay
คำบอกเล่า ข้อมูลที่คุณเคยได้ยิน แต่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ (Cambridge Dictionary)
hoax
การหลอกลวง การกระทำที่หลอกหรือลวงผู้อื่น เพื่อให้คิดว่าสิ่งนั้นถูกหรือสิ่งนั้นเป็นจริง ทั้งที่จริงแล้วมันไม่จริง (Merriam-Webster)