แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 vocab in this directory beginning with the letter J.
J
junk science
วิทยาศาสตร์ขยะ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูล และการอ้างสิทธิ์ที่ผิดพลาดที่สร้างขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางการเมือง / วิทยาศาสตร์เทียม

"Faulty scientific research, data, and claims created for financial or political gain" (Dictionary.com). See also pseudoscience