แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 vocab in this directory beginning with the letter R.
R
rumor
ข่าวลือ ข้อมูลหรือเรื่องราวที่ถูกส่ งต่อ แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง

"Information or a story that is passed from person to person but has not been proven to be true" (Merriam-Webster). A "rumor mill" is defined as "the source of rumors, especially those that seem to be deliberately passed along" (Dictionary.com).