แนะนำคำศัพท์

CoFact Vocabulary

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 vocabulary in this directory beginning with the letter F.
F
fact
ความจริง สิ่งที่มีอยู่จริง การเกิดขึ้ นจริง บางส่วนของข้อมูลที่ถูกนําเสนอโดยเป็นจริง บางสิ่งที่มีอยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริง (Merriam-Webster)
fake news
ข่าวลวง ข่าวที่ถูกสร้างขึ้น ปรับแต่ งให้คล้ายกับเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจ หรืออาจจะเพื่อหวังผลจากรายได้จากการโฆษณาข่าวหรือข้อมูลที่ถูกบิดเบือน (The Guardian)
falsehood
ความเท็จ ข้อความที่ไม่เป็นความจริง https://www.merriam-webster.com/dictionary/falsehood" target="_blank">(Merriam-Webster)
filter bubble
การบริการออนไลน์ เช่น Google และ Facebook ใช้อัลกอริ ทึมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดข้อมูลที่จะส่งถึงผู้รับ การปรับ การกรองการรับข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าจะมีประโยชน์ในบางประการ แต่อาจกีดกั้นการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ทำให้ลดทอนความสามารถในการหลีกเลี่ยงข่าวปลอมและข้อมูลที่มีอคติ (Bubbles & Bias: What Can We Do?)