มาเช็คกันว่าคุณพร้อมแค่ไหนกับการตรวจสอบข่าวลวง

แบบทดสอบเรื่องการตรวจสอบข่าวลวง
โดย Cofact และ Google News Initiative

ชื่อ
อีเมล
Powered by Cofact Google News Initiative