ตรวจสอบข่าวลวงการเมือง

ข้อความ

ดูทั้งหมด >>
1 คนสงสัย
ข่าวการเมือง มีม
0 ความคิดเห็น
ไม่ระบุชื่อ  •  1 สัปดาห์ ที่แล้ว
1 คนสงสัย
ข่าวการเมือง
meter
2 ความคิดเห็น
ไม่ระบุชื่อ  •  1 สัปดาห์ ที่แล้ว
1 คนสงสัย
ครม. อนุมัติแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566-2570
ข่าวการเมือง สุขภาพ โควิด 2019
meter
1 ความคิดเห็น
ไม่ระบุชื่อ  •  2 สัปดาห์ ที่แล้ว
1 คนสงสัย
ครม. ขยายเวลาออกกฎหมายลูก 9 ฉบับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานอีก 1 ปี
ข่าวการเมือง
meter
1 ความคิดเห็น
ไม่ระบุชื่อ  •  2 สัปดาห์ ที่แล้ว
1 คนสงสัย
ครม. ขึ้นราคาน้ำตาลทราย ทั้งราคาส่งและขายปลีก 2 บาทต่อกิโลกรัม
ข่าวการเมือง ผู้บริโภคเฝ้าระวัง
meter
1 ความคิดเห็น
ไม่ระบุชื่อ  •  2 สัปดาห์ ที่แล้ว
1 คนสงสัย
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
ข่าวการเมือง
meter
1 ความคิดเห็น
ไม่ระบุชื่อ  •  3 สัปดาห์ ที่แล้ว

เช็คข่าวลวง
ชวน Add LINE

@cofact
หากคุณสงสัยว่าข้อความที่พบเป็น ข่าวลวง ข่าวลือ หรือ ข้อความหลอก ส่งข้อความนั้นมาให้ Chatbot ของเราช่วยตรวจสอบได้เลย
@cofact
คุณก็สามารถเริ่มตรวจสอบข้อความหรือข่าวนั้นได้ทันที