เราจะป้องกัน และแก้ปัญหาความเสี่ยงของ generative AI ต่อประเด็นข่าวลวงได้อย่างไร : เอกสารประกอบงาน Digital Thinkers Forum #เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 26 "เราจะใช้ AI อย่างไรให้สร้างสรรค์และปลอดภัย" ที่มีเป้าหมายเพื่อความรู้เท่าทันในยุคดิจิตอล | วันที่ 17 ม.ค. 67 | ณ SCBX NEXT TECH ชั้น4 สยามพารากอน

เราจะป้องกัน และแก้ปัญหาความเสี่ยงของ generative AI ต่อประเด็นข่าวลวงได้อย่างไร 

เจาะลึกประเด็น Generative AI และข่าวลวง : เอกสารประกอบงาน Digital Thinkers Forum #เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 26 "เราจะใช้ AI อย่างไรให้สร้างสรรค์และปลอดภัย" ที่มีเป้าหมายเพื่อความรู้เท่าทันในยุคดิจิตอล | วันที่ 17 ม.ค. 67 | ณ SCBX NEXT TECH ชั้น4 สยามพารากอน

เจาะลึกประเด็น Generative AI และข่าวลวง