“เสรีภาพบนความรับผิดชอบยุคโควิด19 สื่อไทยยืนอยู่จุดไหนในสายตาประชาชน”

เสวนาออนไลน์ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบยุคโควิด19 สื่อไทยยืนอยู่จุดไหนในสายตาประชาชน” ภาคประชาสังคมเรียกร้องเลิกต่ออายุ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” ย้ำให้สื่อเสนอข่าวสร้างสรรค์และรับผิดชอบ รับมือกับ new normal หลังไวรัสระบาด

คนต่างในโลก (โรค) เปลี่ยน….

“ในโลกนี้มีผู้ล่า และผู้ถูกล่า ในวันหนึ่งเราอาจสนุกในการเป็นผู้ล่า เราอาจจะรู้สึกตัวในวันที่เราเป็นผู้ถูกล่า”