องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน รายงานการจัดอันดับเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ไทยเลื่อนอันดับจาก 106 เป็น 87 #ข่าวสามมิติ

ข่าว3มิติ : วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

รับขมคลิก

https://www.facebook.com/share/v/JYLuSHYHUqKtSyNc/?mibextid=WC7FNe