เชิญร่วมกิจกรรม World Press Freedom Day 2021 เสวนาออนไลน์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

World Press Freedom Day 2021

3 May 2021

Vaccines data​ as a public​ good. Journalism​ on vaccines​ without​ fear​ or favor. Who should​ we trust? How to #SureVac?

กิจกรรมเสวนาออนไลน์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day 2021

Digital Thinkers Forum เวทีนักคิดดิจิทัลครั้งที่ 15
ว่าด้วยเรื่อง “Information as A Public Good.”

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.00 – 23.00 น.
(Live on FB: Cofact Thailand, Digital Thinkers Forum, FNF Thailand, UbonConnect)

Download Program Click