ข้อมูลที่ผิดปกติ ทำไม เราจึงไม่เรียกว่า “ข่าวลวง” (เฟคนิวส์)

Editors’ Picks

ข้อมูลที่ผิดปกติ  ทำไม เราจึงไม่เรียกว่า   “ข่าวลวง”

ข้อมูลเท็จที่ถูกเผยแพร่ออกไปจากคนที่เชื่อว่าข้อมูลนี้เป็นจริง  ถูกแพร่กระจายไปในหลากหลายรูปแบบจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง  เช่น รูปภาพ หรือสื่อวิดีโอ ต่าง ๆ ที่น่าขบขันหรือน่าสนใจ ซึ่งแพร่กระจายอย่างกว้างขวางทางอินเทอร์เน็ต , ภาพหน้าจอ และข้อคิดเห็น

เมื่อใช้คำว่า  “ข่าว”   สื่อจึงตกเป็นแพะรับบาป  ในขณะที่ข้อมูลบิดเบือนที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นมาจากแหล่งข้อมูลมากมาย

“ลวง”  เป็นคำที่มีทางเลือกเพียง 2 ทาง  แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้สีเทาก็ยังมีหลายเฉดสี   บ่อยครั้งที่เนื้อหาที่สร้างปัญหาก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง