ข้อมูลบิดเบือน, ข้อมูลเท็จ แตกต่างกันอย่างไร Disinformation VS Misinformation?

Editors’ Picks

ข้อมูลบิดเบือน, ข้อมูลเท็จ  แตกต่างกันอย่างไร

Disinformation

คนสร้างข้อมูลเท็จ บิดเบือนข้อมูลโดยเจตนา เพื่อมุ่งหวังเงิน อิทธิพลทางการเมือง หรือ มุ่งสร้างปัญหาที่เป็นอันตราย

ทำไมคนจึงส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน

เงินทอง ผลประโยชน์ทางการเมือง มุ่งสร้างความสับสนเพื่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ

Misinformation   

คนเผยแพร่ข้อมูลเท็จออกไป โดยที่ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จหรือบิดเบือน  บ่อยครั้งที่ผู้เผยแพร่คิดว่าตนพยายามที่จะช่วย หรือต้องการความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ทำไมคนจึงส่งต่อข้อมูลเท็จ

มั่นใจและต้องการปกป้องคนที่ห่วงใยและติดต่อสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ส่งต่อข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน