28 มีค.-2เมย. เชิญชวน #รู้ทันข่าวลวง สัปดาห์ค้นหาข้อเท็จจริง ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก

Editors’ Picks

📢 เชิญชวน #รู้ทันข่าวลวง ผ่านงานสัปดาห์ค้นหาข้อเท็จจริง ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2565 ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 2 เม.ย. 65

📌 พบกับกิจกรรมสัปดาห์วันตรวจสอบข่าวลวงโลก

 • จ. 28 มี.ค. : เสวนาออนไลน์ เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 20 “รับมือมิจฉาชีพยุค 5G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ”
 • อ. 29 มี.ค. : กิจกรรมฉายหนังสั้นจาก 8 ประเทศ พร้อมเสวนาทำไมสิทธิดิจิทัลจึงสำคัญ ณ Doc Club & Pub. โดย Engagemedia Cofact Thailand มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Doc Club
 • พ. 30 มี.ค. : เสวนาออนไลน์ Media Forum ครั้งที่ 14 “บทบาทอัลกอริทึมกับการเข้าถึงข้อเท็จจริงในยุคดิจิทัล”
 • พฤ. 31 มี.ค. และ ศ. 1 เม.ย. : Verification Training workshop in Ampawa ฝึกอบรมการตรวจสอบข่าวลวง
 • ส. 2 เม.ย. : กิจกรรม FactCollabTH ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2565 International Fact-Checking Day 2022 Hybrid event The Sukosol Hotel

📌ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางออนไลน์
Facebook : Thai PBS , Cofact โคแฟค, สภาองค์กรของผู้บริโภค, สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ , สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
• YouTube : www.youtube.com/ThaiPBS #ThaiPBS


Fact-Collab Week to celebrate International Fact-Checking Day 2022

กิจกรรม สัปดาห์ร่วมค้นหาข้อเท็จจริง ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก ปี พ.ศ.2565

……

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

เสวนาออนไลน์ เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 20 รับมือมิจฉาชีพยุค 5G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ

How to counter fake calls/SMS/mobile scams?

Co-hosted by Cofact Thailand Consumers Council, Whoscall

ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Thai PBS, Cofact โคแฟค และ สภาองค์กรของผู้บริโภค

9.30 – 10.00 น.        กล่าวต้อนรับ  

โดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ที่ปรึกษาภาคีโคแฟค  

กล่าวเปิดโดย  คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

10.00 – 10.15 น.     นำเสนอผลการสำรวจแบบสอบถามปัญหา SMS Call center หลอกลวง 

โดย สภาองค์กรของผู้บริโภค 

 • คุณปาณิสรา ตุงคะสามน     เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม
 • คุณภัทรกร ทีปบุญรัตน์        จ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

ผู้บริโภค

10.15 – 10.30 น.    นำเสนอรายงาน โดย

คุณฐิตินันท์ สุทธินราพรรณ     Country Marketing Head,

Gogolook Thailand (Whoscall)

10.30 – 12.00 น.     เสวนานักคิดดิจิทัล  รับมือปัญหามิจฉาชีพยุค 5G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ

 • คุณประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  กสทช. 
 • คุณชลดา บุญเกษม     อนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค

 • คุณสุภิญญา กลางณรงค์  ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค ประเทศไทย 
 • คุณมีธรรม ณ ระนอง     รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)

ดำเนินรายการโดย  คุณวิชดา นฤวรพัฒน์

12.00 – 12.15 น.    แถลงการณ์เรียกร้องให้ภาครัฐแก้ปัญหามิจฉาชีพยุค 5G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ 

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม FactsCollabTH ในวาระ International Fact Checking Day 2022


วันอังคารที่ 29  มีนาคม พ.ศ.2565

Tech Tales Film Screening, Doc Club & Pub

17.00 – 18.20 น.      เริ่มฉายภาพยนตร์สั้น ทั้ง 8 เรื่อง 

18.30 – 18.35 น.     กล่าวเปิดงานโดยคุณ  Yawee (Jimmy) Butrkrawee ตัวแทนจาก Engage Media เอเชียแปซิฟิก 

18.35 – 20.00 น.     กิจกรรมพูดคุยในหัวข้อ “สิทธิดิจิทัลในประเทศไทยคืออะไรทำไมจึงสำคัญ? และควรเริ่มต้นที่ตรงไหน?” โดย Speaker และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิดิจิทัล

 • สันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ – รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
 • สฤณี อาชวานันทกุล – สมาชิกเครือข่ายพลเมืองเน็ต 
 • สุภิญญา กลางณรงค์  – ผู้ร่วมก่อตั้ง โคแฟค 
 • นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ – เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนในจชต มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
 • สุธิดา บัวคอม – ผู้ชนะการแข่งขัน FACTkathon หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม

ดำเนินรายการโดย ฐิตาภา สิริพิพัฒน์ สื่อมวลชน


วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

Media Forum 14

“บทบาทของอัลกอริทึม กับการเข้าถึงข้อเท็จจริงของประชาชน”

 (Media Forum on Algorithm and gate keeper for facts in digital age)

ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM Meeting)

————

10.00 – 10.15 น.       กล่าวเปิดการเสวนา 

            โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 

  10.15 – 11.30 น.    เสวนา “บทบาทของอัลกอริทึม กับการเข้าถึงข้อเท็จจริงของประชาชน   

              ร่วมให้ความเห็น  โดย      

 • นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 • ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
 • นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • น.ส.กนกพร ประสิทธิผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 
 • น.ส.สถาพร อารักษ์วัฒนะ สภาองค์กรของผู้บริโภค 

    ดำเนินรายการ โดย น.ส.โสภิต หวังวิวัฒนา คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ   

  11.30-12.00 น.        สรุปและปิดการเสวนา   

✵ติดตามชมการถ่ายทอดสดที่ เพจสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, เพจ Cofact โคแฟค และ เพจ Thai PBS


วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

*****

กิจกรรม FactsCollabTH  ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก

9.00 – 9.30 น.        ลงทะเบียน

9.30 – 10.00 น.     กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย 

 • Frederic Spohr          หัวหน้าส่วนงานประเทศไทยและเมียนมาร์ มูลนิธิฟรีดริช เนามันเพื่อเสรีภาพ (FNF)
 • ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์     กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 • คุณระวี ตะวันธรงค์      นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) 

10.00 – 12.00 น.     เสวนา ทบทวนตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของสื่อ Reviewing Barometer for Trusted Media 

 • Stephane Delfour    Bureau Chief, AFP 
 • Gemma B Mandoza    Lead of Digital Strategy, Rappler
 • Irene Jay Liu        News Lab Lead, APAC, Google
 • Premesh Chandran    Former CEO, Malaysiakini 
 • Dr.Masato Kajimoto    Annie Lab Lead, Journalism and Media 

Studies Center, University of Hongkong    

 • Thepchai Yong        Advisor, ThaiPBS  

Moderator: Nattha Komolvadhin    ThaiPBS

พักกลางวัน 

13.00 – 15.00 น.      เสวนา “บทบาทสื่อไทยในการสกัดข่าวปลอม: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

ผู้ร่วมเวทีเสวนา

 • ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์     ผู้อำนวยการสำนักข่าว ไทยพีบีเอส
 • นพปฏล รัตนพันธ์           รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 
 • พีรพล อนุตรโสตถิ์         ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ MCOT
 • ระวี ตะวันธรงค์         สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
 • มณธิรา รุ่งจิรจิตรานนท์    ผู้สื่อข่าว ตรวจสอบข้อเท็จจริง AFP

15.00 – 16.00 น.     ร่วมแลกเปลี่ยนโดย Baybars Orsek ผู้อำนวยการ International Fact-Checking Day ในประเด็น โอกาสและข้อท้าทายของสื่อไทยในการเข้าร่วม IFCN 

16.00- 16.15 น.     กล่าวขอบคุณและปิดงานโดย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์  ที่ปรึกษาภาคีโคแฟค ประเทศไทย

*****

กิจกรรมช่วงค่ำ  20.00 – 21.00 น. 

Cofact Live Talk x Clubhouse เปิดตัวโครงการ Youth Verification Challenge” 

ความร่วมมือระหว่าง Google News Initiative x ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์  x โคแฟค ประเทศไทย 

ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Thai PBS,  Cofact Thailand และ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ


ติดต่อสอบถาม คุณพลินี 095 169 5328