สรุปผลการวิจัย 1 ปีโคแฟค “บทเรียนและข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาข่าวลวงอย่างยั่งยืน”

บทความ

สรุปผลการวิจัย 1 ปีโคแฟค
“บทเรียนและข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาข่าวลวงอย่างยั่งยืน” โดย

  • ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถต์/ภาคีโคแฟค ภาคเหนือ
  • ผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ภาคีโคแฟค ภาคเหนือ

ดาวน์โหลดที่นี่

https://drive.google.com/file/d/11mJcsEw1zYxBds6wb1CGVMDWuoQ4zSWO/view?usp=drivesdk

นำเสนอในงานเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 17
How to รับมือปัญหาข้อมูลสับสน/ข่าวสารลวงหลอก
บทเรียนไทยและเทศ

Digital Thinkers Forum #17
How to counter ‘information disorder’ wisely?

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Cofact โคแฟค, Fnf Thailand และ Ubon Connect

รับชมวิดีโอย้อนหลัง คลิก!

https://www.facebook.com/CofactThailand/videos/603842363921351/