‘วันพูดความจริง (Tell the Truth Day)’ Special Report 41/67

Editors’ Picks

By : Zhang Taehun

สำหรับผู้ที่ติดตาม Cofact น่าจะรู้จัก วันตรวจสอบข่าวลวง (International Fact-Checking Day)” 2 เมษายน ของทุกปี กันดีอยู่แล้ว ซึ่งล้อกันไปกับวันโกหก (April Fools Day) 1 เมษายน ของทุกปี โดยวันตรวจสอบข่าวลวงโลก ถูกริเริ่มโดยInternational Fact-Checking Network (IFCN)ตั้งแต่ปี 2558 และมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาให้แน่ใจก่อน เพื่อแก้ปัญหาการกระจายของข้อมูลทีผิดพลาดโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ 

แต่ยังมีอีกวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความจริงและลวง นั่นคือ “วันพูดความจริง (Tell the Truth Day)” ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของวันดังกล่าวค่อนข้างกระจัดกระจาย อีกทั้งยังไม่มีการรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานภาควิชาการ (ต่างจาก International Fact-Checking Day ที่อย่างน้อยก็มีระบุในเว็บไซต์ของPoynter หรือก็คือ Poynter Institute for Media Studies สถาบันวิชาการด้านวารสารศาสตร์ ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา) ดังนั้นผู้เขียนจึงขออ้างแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

– nationaltoday.com เว็บไซต์ของ National Today บริษัทโฆษณาซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อ้างถึงการถกเถียงเชิงปรัชญาของนักปราชญ์คนสำคัญในประวัติศาสตร์โลก เช่น Plato พยายามค้นหาสถานการณ์ที่การโกหกเป็นสิ่งที่ชอบธรรม ในขณะที่ Aristotle ประนามการโกหกทุกรูปแบบ ด้าน Kant และ Schopenhauer มองว่าเป็นการพูดความจริงและการโกหกเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว การดำเนินชีวิตด้วยความจริงใจต่อตนเองและผู้อื่นคือสิ่งที่หลายคนมุ่งมั่นยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ แม้ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่วันพูดความจริง (Tell the Truth Day) แสดงถึงคุณค่าที่ตรงกันข้ามกับวันโกหก (April Fools Day)บทความยังกล่าวด้วยว่า คนเราส่วนใหญ่ ในบางจุดอาจโกหก แต่หวังว่ามันจะเป็นเพียงการโกหกที่มีผลเพียงเล็กน้อย ซึ่งน่าเสียดายที่การโกหกสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายมากขึ้นเมื่อมันได้กลายเป็นลักษณะบุคลิกภาพ

– daysoftheyear.com เว็บไซต์ของ Days Of The Year บริษัทเทคโนโลยี สารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตซึ่งมีที่ตั้งในอังกฤษ อ้างถึงนักเขียน M. Hirsch Goldberg ที่กล่าวไว้ในหนังสือของเขาว่า มนุษย์โดยเฉลี่ยจะโกหกประมาณ 200 ครั้งต่อวัน ซึ่งรวมถึงการโกหกเล็กๆ น้อยๆ และการหลีกเลี่ยงความจริงโดยการละเลย ขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย พบว่ามนุษย์มักจะโกหกวันละ 2 ครั้งโดยเฉลี่ย

แต่ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ข้อค้นพบดังกล่าวก็ชี้ให้เห็นความสำคัญว่า ควรจะมีสักวันหนึ่งที่กระตุ้นเตือนให้เห็นความสำคัญของการพูดความจริง แม้ว่าการโกหกเล็กๆ น้อยๆ เพื่อปกป้องความรู้สึกของใครบางคนอาจเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติ แต่วันพูดความจริงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นโอกาสที่จะก้าวข้ามพื้นผิวและซื่อสัตย์กับโลก อย่างไรก็ตาม บทความได้ย้ำถึงข้อควรระวังของการพูดความจริง โดยต้องมีวิธีการพูดที่ไม่ทำร้ายจิตใจของผู้อื่นด้วย 

(บทความได้ยกตัวอย่าง “ผมทรงโมฮอว์กสีม่วงนี้ดูดีจังเลย” ซึ่งในใจผู้พูดอาจไม่ชอบ แต่ก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจคู่สนทนาจึงโกหกไปเช่นนั้น กับ “ผมทรงโมฮอว์กสีม่วงนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบ แต่ถ้าคุณชอบมันก็ไม่เป็นไร” ซึ่งเป็นการพูดไปตามความรู้สึกจริงๆ ของตัวเรา แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับในสิทธิที่จะเลือกของคู่สนทนาด้วย)

– เว็บไซต์ simplelivingglobal.com ของ Simple Living Global ซึ่งก่อตั้งโดย Bina Pattel ชาวอังกฤษที่ผันตัวเองจากการทำงานในภาคการเงินมาเป็นนักเขียนและผู้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ระบุว่า วันที่ 7 กรกฎาคมเป็นวันบอกความจริง ซึ่งเป็นวันที่อุทิศให้กับความซื่อสัตย์และการปฏิเสธการชักจูงและการโกหก วันที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการนี้สนับสนุนให้ผู้คนพูดความจริงเสมอ แม้ว่าจะไม่สะดวกและยากลำบากก็ตามความซื่อสัตย์และความจริงใจเป็นคุณธรรมที่ทุกศาสนาในโลกเน้นย้ำ วัฒนธรรมทั่วโลกให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความจริงใจเป็นพิเศษ ผู้คนที่พูดความจริงมักจะได้รับเกียรติและยกย่องมากกว่าคนที่รู้ว่าโกหก

ภาพที่ 1 : แหล่งที่ (คาดว่าน่าจะ) เป็นต้นทางของข้อมูลเรื่องวันพูดความจริง ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม Simple Living Global อ้างที่มาของการใช้วันที่ 7 กรกฎาคม ว่าเริ่มตั้งแต่ปี 2558 โดยอ้างถึงเว็บไซต์ whatnationaldayisit.com ซึ่งผู้เขียนไม่สามารถค้นหาที่ตั้งของสำนักงานผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวได้ เนื่องจากตัวเว็บไซต์ รวมถึงเฟจเฟซบุ๊กที่อ้างว่าเป็นเพจทางการของเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ ขณะที่บทความ “National Tell The Truth Day” บนเว็บไซต์ whatnationaldayisit.com ที่ระบุว่า วันพูดความจริงถูกพูดถึงครั้งแรก (First identified) ในวันที่ 6 เมษายน 2558 และถูกกล่าวถึงมากที่สุด (Most mentioned on) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 พร้อมกับบรรยายว่า..

วันพูดความจริงตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งแม้ว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงของวันบอกความจริงแห่งชาติจะปกคลุมไปด้วยความลึกลับ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ โลกจะเป็นสถานที่ที่ดีกว่านี้หากทุกคนซื่อสัตย์มากขึ้นอีกนิด บางทีมันอาจจะถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนที่แสวงหาความจริงซึ่งเบื่อหน่ายกับการโกหก หรือบางทีอาจเริ่มต้นโดยกลุ่มบุคคลที่ซุกซนที่ต้องการดูว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยความลับโดยไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากอะไรก็ตาม วันนี้ถือเป็นเครื่องเตือนใจว่าความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

ภาพที่ 2 : ปฏิทินจาก Kapook.com กรกฎาคม 2559 ยังไม่มีวันพูดความจริง
ภาพที่ 3 : ปฏิทินจาก Kapook.com กรกฎาคม 2560 มีวันพูดความจริงแล้ว
ภาพที่ 4  และ 5 : รายงานข่าวของ Workpoint Today ที่ (คาดว่าน่าจะ) กล่าวถึงวันพูดความจริง เป็นครั้งแรกในไทย

สำหรับประเทศไทย เท่าที่ผู้เขียนพอจะสืบค้นได้ วันพูดความจริง ซึ่งอ้างถึงวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี น่าจะถูกระบุบนปฏิทินครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 โดยอ้างอิงจากปฏิทินบนเว็บไซต์ kapook.com เนื่องจากในเดือนเดียวกันของปี 2559 ยังไม่มีวันดังกล่าวปรากฏขึ้น ขณะที่ในส่วนของรายงานข่าวชิ้นแรกที่กล่าวถึง พบสำนักข่าว Workpoint Today พาดหัว “7 กรกฎาคม ของทุกปี วันพูดความจริง” ในวันที่ 7 ก.ค. 2561 ซึ่งก็อ้างที่มาว่ามาจากเว็บไซต์ whatnationaldayisit.com

โดยสรุปแล้ว ยังไม่มีแหล่งข้อมูลใดที่ระบุที่มาของวันพูดความจริง (Tell the Truth Day) อย่างเป็นทางการ ซึ่งแม้กรณีนี้จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ส่งผลร้ายกับใคร แต่ก็แสดงให้เห็นว่าในอินเตอร์เน็ตที่มีปริมาณข้อมูลไหลเวียนมหาศาล หลายเรื่องก็เป็นข้อมูลที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาชัดเจน ผู้รับข้อมูลข่าวสารจึงต้องระมัดระวังทุกครั้งก่อนจะส่งต่อ โดยเฉพาะหากข้อมูลนั้นมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลหรือสังคม!!!

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

อ้างอิง

https://www.poynter.org/ifcn/international-fact-checking-day/ (International Fact-Checking Day : Poynter)o

https://www.prnewswire.com/news-releases/international-fact-checking-day-set-for-april-2-300431955.html (International Fact-Checking Day Set for April 2 : PR newswire 30 พ.ค. 2560)

https://www.freiheit.org/th/thailand/factcollabth-phakhiikhabekhluuexnkhawcring-praethsithy(“FactCollabTH ภาคีขับเคลื่อนข่าวจริง ประเทศไทย” : FNF 2 เม.ย. 2565)

https://nationaltoday.com/tell-the-truth-day/ (Tell the Truth Day – July 7, 2024 : National Today)

https://www.daysoftheyear.com/days/tell-the-truth-day/ (Tell the Truth Day : Days of the Year) 

https://simplelivingglobal.com/tell-the-truth-day/(Tell the TRUTH Day : Simple Living Global) 

https://www.whatnationaldayisit.com/day/Tell-The-Truth/ (National Tell The Truth Day)

https://www.facebook.com/whatNDII/ (เพจเฟซบุ๊ก What National Day Is It .com)

https://calendar.kapook.com/2559/july

https://calendar.kapook.com/2560/july

https://workpointtoday.com/7-กรกฎาคม-ของทุกปี-วันพูด/ (7 กรกฎาคม ของทุกปี “วันพูดความจริง”: Workpoint Today 7 ก.ค. 2561)