สรุปข่าวจริง ลวงประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565

เครื่องปรุงรสลดโซเดียมดีต่อผู้ป่วยโรคไต…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2mn19wkr0kfrf


สารซักฟอกในสบู่เหลว ถ้าใช้ร่วมกับสารประกอบตระกูลเอมีน จะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/1rhqk4us84es2


ดื่มเหล้าติดต่อกัน 7 วัน ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และหากดื่มขณะตั้งครรภ์ จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพ…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/1guegswugmq6c


“มิจฉาชีพ” ปลอมเสียง ปลอมแชต ปลอมคลิป “ดีอีเอส” เผยมีผู้เสียหายแล้วหลายราย

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2w49kxp3uwh8d


6 สัญญาณอันตรายที่อาจบอกได้ว่าเราเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/1pk3x574g2s5j


อาการตาล้าอาจมีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาสายตาอยู่แล้ว

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/3hu22ixyou8w2


เปิดแอปฯ Totale Telemed ให้บริการตรวจรักษาโควิด 19 ทุกสิทธิ์รักษา

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/1a8tur3jijrxl


ซื้อรถ EV ได้ส่วนลด 5-8 แสน รัฐอัดฉีด 4 หมื่นล้าน…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/i4lid7sr489l


6 อิริยาบถอันตราย ที่ผู้สูงวัยต้องระวัง…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่https://cofact.org/article/21v61crkhtgyf