“โรคระบาด-ข่าวปลอม-การเมืองแบ่งขั้ว” เรื่องเล่าต่างแดนว่าด้วยงาน ‘คนทำสื่อ’ ยุคโควิด

ISSUE 2/2021