จริงหรือไม่? วัคซีน #Pfizer เป็นวัคซีนที่มีสารพิษ หลังจากฉีดเข็มแรกแล้ว เสียชีวิต 0.8%

Top Fact Checks Health MisInfo

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cofact.org/article/1q2xmkfx1kjkm