จริงหรือไม่.? กัญชาหากสูบเพื่อความสันทนาการหรือความบันเทิง ผิดพรบ. สาธารณสุข มีโทษทั้งจำและปรับ

Top Fact Checks Health MisInfo

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cofact.org/article/z3c5jmft621n