พลเมืองยุคดิจิทัลกับการรับมือโรคระบาดข้อมูลข่าวสาร (Infodemic)

ดาวน์โหลดสไลด์ “พลเมืองยุคดิจิทัลกับการรับมือโรคระบาดข้อมูลข่าวสาร (Infodemic)”
โดย คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ อสมท


จากเวทีสัมมนานักคิดดิจิทัลครั้งที่ 14 ส่งท้ายปี 2020
สรุปบทเรียนชวนคิดรับปี 2021 ว่าด้วยเรื่อง “พลเมืองดิจิทัลในการรับมือยุคนิวนอร์มอล” ในการรับมือข้อมูล​ข่าวสาร​อย่างเท่าทัน

Year-end Digital Thinkers Forum #14
Think Pieces on Digital Citizens & New Normal.

ดาวน์โหลดสไลด์ คลิก

https://drive.google.com/file/d/1pcTaGx41qlsp4ejy94joE8lolzcRv2_e/view?usp=drivesdk


รับชมงานเสวนาย้อนหลัง​ได้ที่นี่