7 กลยุทธ์ข่าวลวง: รูปแบบการบิดเบือนข้อมูลที่พบบ่อย

 1. เสียดสีล้อเลียน
  เป็นเนื้อหาที่ไม่ตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายแค่ต้องการล้อเลียนเท่านั้น
 2. โยงผิดฝาผิดตัว
  หมายถึงหัวข้อข่าว รูปภาพหรือคำบรรยายรูปที่นำเสนอเนื้อหาเกินจริง (เช่น เว็บไซต์ Clickbait หลอกให้คลิ๊กเข้าไปอ่าน)
 3. เนื้อหาชวนให้เข้าใจผิด
  คือการให้ข้อมูลที่ทำให้คนเข้าใจประเด็นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผิดไปจากความจริง
 4. นำเสนอผิดที่ผิดทาง
  คือการนำเนื้อหาจริงมานำเสนอในสถานที่อื่นหรือบริบทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 5. เนื้อหาที่มโนขึ้นเอง
  คือเนื้อหาที่ผู้ผลิตทึกทักเอาเองว่ามาจากแหล่งข้อมูลจริง
 6. เนื้อหาที่บิดเบือนเพื่อยุยงปลุกปั่น
  คือข้อมูลหรือภาพถ่ายจริงที่นำเสนออย่างบิดเบือนหรือตัดต่อเพื่อจงใจหลอกให้เชื่อ
 7. เนื้อหาที่ปลอมแปลง
  คือข้อมูลเท็จทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อหลอกลวงและตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหาย