จริงหรือไม่? ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินเยียวยาคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียน

Infographic