จริงหรือไม่? #ขสมก บริการรถโดยสารทุกเส้นทางตามปกติ 15 มิ.ย.