อาวุโสโซเชียล สร้างความเข้าใจ และเชื่อมโยงผู้สูงวัยเข้าสู่สังคมออนไลน์

ซาร่า โฮเลอร์ ชวนแม่กุ้งไปตรวจสอบเว็บไซต์และข่าวปลอม รวมถึงไปฟังคำแนะนำการเช็กก่อนแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ