สรุปข่าวจริง ลวงประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งประกาศให้ยกเลิกแต่งชุดนักเรียนจริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่  https://cofact.org/article/2ooj4fw0dor23


เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2567 ได้รับ 1,000 บาท…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่  https://cofact.org/article/2ozx04kbkxo78


ดื่มน้ำเย็น ดับร้อนเสี่ยงหลอดเลือดแตก…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่  https://cofact.org/article/1v1uwzjtft5ms


ดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกัน ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและป้องกันปัญหาสุขภาพ…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่  https://cofact.org/article/2ia4xdkv0y2v7


ลงทะเบียนทำใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านเพจ (FB)ศูนย์รับทำใบขับขี่ใหม่หรือต่อ ทั่วประเทศ…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่  https://cofact.org/article/5x2hyofjd5z8


  เตรียมผลักดัน Soft Power 1 ครอบครัว 1 Soft Power

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2ywqtipf6ff6g


  กรมทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการแก้ไขรอยต่อสะพาน

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2ody6rodwgds0


 กปน. เปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี 18 แห่ง เริ่ม 13 พ.ค. นี้ 

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/1cclet0l0mz6v