สรุปข่าวจริง ลวงประจำวันที่ 2 มีนาคม 2567

กระดาษชำระ สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/bao8sby5l3lt


ดื่มน้ำโซดาช่วยในการย่อย…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/3tv2drqvwbcrn


ระวัง QR CODE ในจดหมายราชการปลอม…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่  https://cofact.org/article/l8hmkzac2her


  รัฐบาลเปิดโครงการ DRIP MODEL ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/roetoiapbf1a


 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ปรับปรุงที่อยู่หรือซ่อมแซมบ้าน สูงสุด 4 หมื่นบาท

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/3ezi63pnebz92


ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ รักษาโรคอ้วน…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/3mjqkph4gdw3g


เตือนระวัง หลอดเลือดสมองแตกหลังอาบน้ำ…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/28tsvhj4kcs48