สรุปข่าวจริง ลวงประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ดื่มน้ำยางจากกล้วย รักษาโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนได้…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่

https://cofact.org/article/fldbs9um0juj


รัฐหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา เพื่อจะเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/1qu23atd1ew6n


สธ. เปิดเพจเฟซบุ๊กศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ – ศอตช….จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/126uvm5tagh20


ผู้บริหารสำนักงาน ก.ล.ต. ส่งแชทไลน์ชักชวนลงทุน…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2d5f2zews1lm4


 สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ด้านมะเร็ง 5 รายการ ปี 2567

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/1bbfejzt92qq9


 สิทธิประกันสังคมสามารถผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไตได้ฟรี ที่ รพ. ลานนา

อ่านต่อได้ที่

https://cofact.org/article/1flyaz85jbqf1


 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกัมพูชา จัดตั้ง Hotline แก้ปัญหาฝุ่นหมอกควันข้ามพรมแดน

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2w3s0vijp6n0n


ดื่มกาแฟแล้วใจสั่นอันตราย…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2psh44g63zvcq