สรุปข่าวจริง ลวงประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ไขมันสูงห้ามกินน้ำแข็ง น้ำเย็น เสี่ยงเส้นเลือดอุดตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2wnz8smf41h2z


คพ. ร่วมกับ 9 ค่ายรถยนต์ เปิดโครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM 2.5 ปี 2566

อ่านต่อได้ที่  https://cofact.org/article/2y9et3ub13qya

ดื่มน้ำเย็นแล้วจะเป็นพิษ…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/i9x74y0js65k