สรุปข่าวจริง ลวงประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

ฉีดวัคซีนโควิดเสี่ยงทำให้เป็นมะเร็ง…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2bethlijsxbzi


เม็ดบอลสีส้มวางขายแทนไข่ปลาแซลมอน

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/27vvsijgn0n5p


‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ทางลัด ติดต่อรัฐ ผ่านแอปพลิเคชันเดียว ช่องทางเดียว ด้วยบัญชีเดียว

อ่านต่อได้ที่  https://cofact.org/article/2c79n1cyrxo9i


เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/15p7v4ehel444


“ปัสสาวะ” สามารถบ่งบอกถึง สุขภาพ และการเป็น “โรคไต”…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/2b5puav3b64ud


กินกระเทียมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้…จริงหรือ?

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/jl5z7lz39q8h


อ่านต่อได้ที่

อ่านต่อได้ที่