สรุปข่าวจริง ลวงประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564


จริงหรือไม่…? Luc Montagnier บอกว่าฉีดวัคซีน covid จะตายใน 2 ปี

ไม่จริง

เพราะ…ออกมาแสดงความกังวลจริง แต่ไม่เคยบอกว่าฉีดแล้วจะตายใน 2 ปี

อ่านต่อได้ที่ https://cofact.org/article/399yui87hcwj5


จริงหรือไม่…? 4 จังหวัดภาคใต้ประกาศปิดล็อกแคมป์แรงงานเป็นเวลา 1 เดือน

จริง

พราะ…เป็นไปตาม มาตรา 9 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 25) บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อ่านต่อได้ที่https://cofact.org/article/1h3mg7eva9np3


ริงหรือไม่…? ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ไม่รับ Walk In

จริง

เพราะ…สำนักงานประกันสังคมแจ้ง ต้องลงทะเบียน e-service แล้วมาตามนัดเท่านั้น ไม่รับ walk-in เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน และลดความแออัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 กด 7 เวลา 08.00 – 17.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านต่อได้ที่https://cofact.org/article/14imk14dw6a5x