สรุปข่าวจริง ลวงประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564


จริงหรือไม่…? ฉีดวัคซีน แล้วเหรียญติดแขนได้

ไม่จริง

เพราะ…วัคซีน COVID19 จะไม่ทำให้กลายเป็นแม่เหล็ก เพราะปลอดจากวัสดุโลหะ นอกจากนี้ วัคซีนไม่มีส่วนผสมของไมโครชิพใดๆ ที่จะถูกรบกวนโดยสัญญาณ 5G ได้

อ่านต่อได้ที่https://cofact.org/article/27w2h7oyewmbi


จริงหรือไม่…? สธ.แถลง กรณีผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม ในกทม. ถ้าไม่มีการเลื่อนนัด สามารถไปได้ตามเดิม

จริง

เพราะ…อธิบดีกรมการแพทย์ แถลง หากผู้ใดไม่ได้ถูกเลื่อนนัดฉีดวัคซีนจากทางโรงพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ให้ไปตามนัดหมายเดิม

อ่านต่อได้ที่https://cofact.org/article/23uckr00ztp1k


จริงหรือไม่…? กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดให้เช็กข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19

จริง

เพราะ…เปิดให้เช็กผ่านเว็บไซต์สำหรับประชาชนไม่ได้ใช้แอป หมอพร้อม และสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้ให้คนที่ฉีดวัคซีนเข้าพื้นที่ได้

อ่านต่อได้ที่https://cofact.org/article/3f87zyavj1hmk


จริงหรือไม่…? ฉีดวัคซีนแล้วสามารถไปบริจาคโลหิตได้

จริง

เพราะ…ฉีด Sinovac เว้น 1 สัปดาห์ ฉีด AstraZeneca Johnson & Johnson เว้น 4 สัปดาห์ จึงบริจาคได้ กรณีผู้มีอาการข้างเคียงต้องรักษาให้หายก่อน และเว้น1 สัปดาห์ ถึงบริจาคได้

อ่านต่อได้ที่https://cofact.org/article/pbsc6u46fu7w


จริงหรือไม่…? ยอดฉีดวัคซีนไทยเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

ข่าวจริงบางส่วน

เพราะ…ข้อมูลดังกล่าวหมายถึงตัวเลขวัคซีนที่มีการฉีดประเทศไทยเป็นอันดับสามจากการแถลงของกระทรวงอุดมศึกษา

อ่านต่อได้ที่https://cofact.org/article/2vlpifk6t463p