จริงหรือไม่? ฉีดวัคซีนแล้ว มีแม่เหล็กที่แขน

Top Fact Checks Health MisInfo

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://cofact.org/article/2guo12it4vycm