จริงหรือไม่? การร้องเพลงสามารถแพร่เชื้อโควิดได้ จำเป็นต้องใส่หน้ากากผ้าขณะร้องเพลงจะปลอดภัยที่สุด