จริงหรือไม่? ผู้สูงวัยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด เสี่ยงโรคลำไส้อุดตัน อาจทำให้เสียชีวิตได้

Infographic