เราจะหยุดยั้งการระบาดของข่าวลวงด้วย Super-corrector ได้อย่างไร

ผลการวิเคราะห์ข่าวลวงเรื่อง Covid-19 ชี้ให้เห็นว่าข่าวลวงจะแพร่กระจายน้อยลงเมื่อมีองค์กรสื่อและโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามมากเป็นผู้แก้ข่าวนั้นพร้อมๆกันทันทีหลังพบ Super-spreader

คนต่างในโลก (โรค) เปลี่ยน….

“ในโลกนี้มีผู้ล่า และผู้ถูกล่า ในวันหนึ่งเราอาจสนุกในการเป็นผู้ล่า เราอาจจะรู้สึกตัวในวันที่เราเป็นผู้ถูกล่า”

Fake news อีกหนึ่ง Super Spreader ที่กำลังแพร่ระบาดในสังคมไทย

นอกเหนือจากเชื้อไวรัสร้ายที่มองไม่เห็นกำลังแพร่กระจายในอากาศข้อมูลข่าวสารอันท่วมท้นล้นหลามก็ดูจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กำลังแพร่อยู่ในอากาศ แต่เรามองไม่เห็น โดยเฉพาะ Fake News หรือข่าวปลอม

สกัดข่าวลวง! เปิดตัว “Cofact” พื้นที่ออนไลน์ภาคพลเมืองช่วยตรวจสอบ

ภาคีประชาสังคม เปิดตัว line Chatbot “Cofact” เปิดพื้นเพื่อประชาชนตรวจสอบข้อมูลข่าวลวง-เท็จ ช่วยภาคพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ