เปิดตัวแคมเปญ “ท่องโลกดิจิทัลให้ปลอดภัยจากนักหลอกลวงออนไลน์”

Editors’ Picks

Facebook from Meta ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โคแฟคประเทศไทย (Cofact โคแฟค) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Thailand) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa Thailand) เปิดตัวแคมเปญ “ท่องโลกดิจิทัลให้ปลอดภัยจากนักหลอกลวงออนไลน์” ที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหลอกลวงออนไลน์ประเภทต่างๆ กลโกงของพวกเขา และคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและสามารถท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย

ท่านสามารถเยี่ยมชมไมโครไซต์ Staying Safe Online เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงประเภทต่างๆ และวิธีท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย ได้ที่ https://wethinkdigital.fb.com/th/th-th/stayingsafeonline/ สำหรับภาษาไทย และ https://wethinkdigital.fb.com/th/en-th/stayingsafeonline/ สำหรับภาษาอังกฤษ

โดยทุกคนสามารถร่วมติดตามเพิ่มเติมได้ตลอดแคมเปญที่นี่ #WeThinkDigitalThailand #WeThinkDigital #โลกดิจิทัลที่ดีเริ่มที่เรา

In partnership with Chulalongkorn University, Cofact Thailand (Cofact โคแฟค), Electronic Transactions Development Agency (ETDA Thailand) and Digital Economy Promotion Agency (depa Thailand), Facebook from Meta has launched an online campaign called “Staying Safe Online from Scammer” to raise awareness about and provide tips against the most common kinds of online scams. This includes helping people understand the different kinds of scammers out their, their tricks, and ways to stay safe online.
Visit our Staying Safe Online website to learn more about the different types of scams out there and tips to stay safe, by visiting

https://wethinkdigital.fb.com/th/th-th/stayingsafeonline/ for Thai language and

https://wethinkdigital.fb.com/th/en-th/stayingsafeonline/ for English language.
You can also learn more about our wider education campaigns at We Think Digital Thailand. https://fb.watch/9jnhgIOMsv/